Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi áp dụng:

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho Sàn Thương mại điện tử Vĩnhúc - OCOP Vĩnh Phúc (gọi tắt là "Sàn TMĐT"), quy định cách thức thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (gọi tắt là "Khách hàng") khi sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT cung cấp.

2. Thu thập thông tin cá nhân:

 • Sàn TMĐT thu thập thông tin cá nhân khi Khách hàng:
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Thực hiện giao dịch mua bán trên Sàn TMĐT.
  • Tham gia khảo sát, chương trình khuyến mãi.
  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng- Các lo thông tin thu thập bao gồ:
  • Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.
  • Thông tin thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin thẻ thanh toán, tài khoản ngân hàng.
  • Lịch sử giao dịch và hành vi mua sắm trên Sàn TMĐT.

3. Sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Khách hàng được Sàn TMĐT sử dụng để:

 • Xác minh danh tính, xử lý giao dịch và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và nội dung trên Sàn TMĐT.
 • Thông báo về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi.
 • Phòng chống gian lận và các hoạt động không hợp pháp.

4. Bảo mật thông tin cá nhân:

 • Sàn TMĐT cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức.
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ và bảo vệ trên hệ thống máy chủ an toàn.
 • Truy cập thông tin cá nhân được kiểm soát chặt chẽ, giới hạn chỉ cho nhân viên, đối tác có thẩm quyền.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân:

Sàn TMĐT có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp:

 • Có sự đồng ý từ Khách hàng.
 • Cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Quyền của Khách hàng đối với thông tin cá nhân:

Khách hàng có quyền:

 • Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
 • Yêu cầu ngừng thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân.

7. Thay đổi chính sách bảo mật:

Sàn TMĐT có quyền thay đổi nội dung Chính sách Bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

8. Liên hệ và góp ý:

Mọi thắc mắc hoặc góp ý về Chính sách Bảo mật có thể được gửi về địa chỉ email hoặc số điện thoại hỗ trợ của Sàn TMĐT.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày [Ngày ban hành], mọi giao dịch và sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT từ thời điểm này đều tuân theo quy định tại đây.

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨNH PHÚC - OCOP VĨNH PHÚC

Tất cả danh mục
Giảm giá thần tốc
Giảm giá hôm nay