Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

Điều khoản - Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN - ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨNH PHÚC - OCOP VĨNH PHÚC

Chương 1: Quy định chung

Điều 1. Giới thiệu Sàn Thương mại điện tử Vĩnh Phúc - OCOP Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là "Sàn TMĐT") là nền tảng thương mại điện tử, nơi kết nối người bán và người mua các sản phẩm OCOP (một cửa một sản phẩm) đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Phạm vi áp dụng Điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả người sử dụng (bao gồm người bán và người mua) Sàn TMĐT.

Điều 3. Đăng ký và sử dụng tài khoản Người sử dụng phải đăng ký tài khoản bằng thông tin thực và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cung cấp. Tài khoản phải được bảo mật và không được chia sẻ cho bên thứ ba.

Chương 2: Quy định về giao dịch

Điều 4. Đặt hàng và xác nhận Người mua đặt hàng thông qua hệ thống của Sàn TMĐT và sẽ nhận được xác nhận qua email hoặc tin nhắn.

Điều 5. Thanh toán và an toàn giao dịch Thanh toán có thể thực hiện qua các phương thức được Sàn TMĐT chấp nhận. An toàn giao dịch được đảm bảo theo quy định pháp luật.

Điều 6. Giao hàng và nhận hàng Thời gian và chi phí giao hàng sẽ được thông báo khi đặt hàng. Người mua có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng.

Chương 3: Quyền và trách nhiệm của các bên

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Người bán Người bán có trách nhiệm cung cấp sản phẩm chính hãng, đúng mô tả và chất lượng. Người bán cần tuân thủ các quy định về quản lý hàng hóa và quảng cáo trực tuyến.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Người mua Người mua cần cung cấp thông tin chính xác khi đặt hàng và thanh toán. Người mua có quyền yêu cầu đổi trả theo chính sách của Sàn TMĐT.

Chương 4: Xử lý vi phạm

Điều 9. Xử lý vi phạm Mọi hành vi vi phạm điều khoản sẽ được xử lý theo quy định của Sàn TMĐT và pháp luật có liên quan.

Chương 5: Điều khoản khác

Điều 10. Thay đổi điều khoản Sàn TMĐT có quyền thay đổi, chỉnh sửa Điều khoản này mà không cần thông báo trước. Người dùng có trách nhiệm cập nhật thông tin về các thay đổi.

Điều 11. Quy định về giải quyết tranh chấp Mọi tranh chấp phát sinhẽ được giải quết theo hướngương lượng, hòa giải. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

Điều 12. Hiệu lực Điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày đăng tải trên Sàn TMĐT.

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨNH PHÚC - OCOP VĨNH PHÚC

Tất cả danh mục
Giảm giá thần tốc
Giảm giá hôm nay